Πολιτική επιστροφών

Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία αγοράς, μετά από συνεννόηση με την εταιρία και με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα είναι στην αρχική τους συσκευασία και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί.
Σε αντίθετη περίπτωση, τα προϊόντα επιστρέφονται στον πελάτη με δική του χρέωση.